Най-лошите ученици се раждат през август

Най-лошите ученици се раждат през август

Успехът в живота може да се определи само въз основа на датата, на която е роден човек...